Fotografia inscenizowana

 

jedzącamielącaidącarozczesująca włosy

patrząca przez okno